Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Oct 9, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

रात्री उच्च स्वराने गा                                   लेखक: स्कॉट हबर्ड

रात्री उच्च स्वराने गा लेखक: स्कॉट हबर्ड

ख्रिस्ती लोक हे अशा प्रकारचे लोक असतात की ते मध्यरात्री गाणी गातात. जेव्हा पौल व सीला यांना मारहाण करून, रक्तबंबाळ करून, बेड्या घालून तुरुंगात डांबले होते तेव्हा...

Read More

Posted by on Oct 7, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २५.                     १ योहान ४: १७- २१                स्टीफन विल्यम्स

धडा २५. १ योहान ४: १७- २१ स्टीफन विल्यम्स

                                                                                      परिपूर्ण प्रीती ज्या अधिकाऱ्यांना आपण घाबरतो अशा काही व्यक्ती लक्षात आणा. त्यांना...

Read More

Posted by on Oct 2, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एलजीबीटी                                          लेखक: डग्लस विल्सन

एलजीबीटी लेखक: डग्लस विल्सन

(एलजीबीटी हा शब्द आता खूपच प्रसिद्ध होत आहे. इंद्रधनुष्य  हे चिन्ह आता या लोकांचे प्रतिक बनले आहे. एलजीबीटीचा अर्थ काय? एल: लिस्बीयन – स्त्रियांचा समलिंगी संभोग....

Read More

Posted by on Sep 30, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २४.                       १ योहान ४:१२-१६                स्टीफन विल्यम्स

धडा २४.   १ योहान ४:१२-१६ स्टीफन विल्यम्स

                                                                          देवाचा पुरावा देव अदृश्य आहे. अदृश्य देवाची ओळख कशी होऊ शकेल? जुन्या करारात मानवी वेश धारण...

Read More

Posted by on Sep 25, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाची सुज्ञता                                                जेरी ब्रिजेस

देवाची सुज्ञता जेरी ब्रिजेस

  देवाचे  मार्ग अनाकलनीय आहेत आपण कधी कधी देवाकडे स्पष्टीकरणाचा आग्रह धरत नाही. पण तो काय करत आहे याची आपणच कल्पना करतो. त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्यांच्या बाबतीत...

Read More