Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Aug 14, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

अजून अधिक साध्य करता आले असते अशी इच्छा तुम्ही करता का?              वनिथा रिस्नर

अजून अधिक साध्य करता आले असते अशी इच्छा तुम्ही करता का? वनिथा रिस्नर

बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाची सुरुवात महान अभिवचनाद्वारे झाली. एका देवदुताने केलेली घोषणा. देवाकडून झालेले पाचारण. एक भरभराटीचे सेवाकार्य. तरीही त्याच्या जीवनाचा शेवट...

Read More

Posted by on Aug 12, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १७.                         १ योहान ३: ११- १५               स्टीफन विल्यम्स

धडा १७.     १ योहान ३: ११- १५ स्टीफन विल्यम्स

  प्रीती की द्वेष; काईन की खिस्त काही वेळा एखादी व्यक्ती कशाचे तरी  चिन्ह बनते. उदाहरणार्थ, अहिंसा म्हटले की गांधीजींचे नाव समोर येते. किंवा समाजसेवा  म्हटले  की...

Read More

Posted by on Aug 7, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमच्या मुलांना देवावर प्रेम करणे सोपे करा                        लेखक: रे ओर्टलंड

तुमच्या मुलांना देवावर प्रेम करणे सोपे करा लेखक: रे ओर्टलंड

पालकांसाठी सर्वात अधिक वापरले जात असलेले नीतिसूत्रामधले वचन म्हणजे “मुलाने ज्या मार्गात चालावे त्यात त्याला लाव  म्हणजे तो वृद्ध झाल्यावरही त्यापासून वळून जाणार नाही”...

Read More

Posted by on Aug 5, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १६.                       १ योहान ३:७-१०                  स्टीफन विल्यम्स

धडा १६. १ योहान ३:७-१० स्टीफन विल्यम्स

  तुमचे बाबा कोण आहेत? ज्यांची नावे व्यवसायावरून आहेत असे काही लोक तुम्हाला माहीत आहेत का? उदाहरणार्थ, “दारूवाला” • तुम्ही असा कधी विचार केला का की आज...

Read More

Posted by on Jul 31, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाची सुज्ञता                                    लेखक : जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

देवाची सुज्ञता लेखक : जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

  “अहाहा ! देवाचे ज्ञान व विद्या यांची संपत्ती किती अगाध! त्याचे न्याय किती अतर्क्य आणि त्याचे मार्ग किती अगम्य! (रोम ११:३३). अचानक कोळशाची खाण खचली आणि गावातील...

Read More