Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Oct 1, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

संपादकीय

संपादकीय

मी सकाळी जागा झालो आणि माझ्या लक्षात आले की २०१६ सालचे  आठ महिने सरले असून आता आपल्याला ह्या वर्षाची अखेर गाठायला फक्त चार महिन्यांचा अवधी आहे. मला भीती वाटली कारण आता...

Read More

Posted by on Jun 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

संपादकीय

संपादकीय

  देवाने आपल्याला नेमूनदिलेल्या ठिकाणी आपण त्याची सेवा करत असताना आपण खूप प्रार्थनेत राहण्याची जरुरी आहे. देव कार्य करत आहे आणि त्याचे सहकारी या नात्याने आपण काळजी...

Read More

Posted by on May 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

संपादकीय

संपादकीय

नुकतेच कोणीतरी मला म्हणाले, “त्याची तत्वे अगदी आपल्या तत्वांसारखी आहेत.” त्याला म्हणायचे होते की त्याची तत्वे बरोबर आहेत. या विधानावर मी विचार केला आणि ठरवले की असे...

Read More

Posted by on Feb 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

संपादकीय

संपादकीय

किती भरकन् नवं वर्ष जुनं ही झालं ! जानेवारी २०१६ असं  लिहिणं विशेषत्रासाच वाटलंनाही हे तुमच्या ध्यानात आलं का?- नव्या वर्षात आल्यावर निदान मी तरी चुकीनं कोणत्याच...

Read More

Posted by on Jan 12, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

संपादकीय

संपादकीय

ख्रिश्चन जीवन प्रकाश वाचण्यामध्ये तुम्हाला आनंद लाभत आहे अशी माझी खात्री आहे. हा अंकही नेहमीप्रमाणेच विविध प्रकारचे लेख, वृत्त, मुलांचे पान अशा सदरांनी युक्त असून या...

Read More