Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Most recent articles

आपला देव ऐकतो

Posted by on अक्टूबर 5, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

डेव्हिड मथीस जो सर्वसमर्थ, विश्वाचा देव त्याच्याशी बोलण्याचे आपल्याला आमंत्रण आहे. तो केवळ महान समर्थ नव्हे...

काहीही होवो

Posted by on सितम्बर 14, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

डेविड मॅथीस सुमारे २५०० वर्षांपूर्वी हळूहळू पुढे सरकणारी एक आपत्ती प्राचीन जगतात पसरू लागली. एका देशातून...