Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Most recent articles

उत्तर न मिळालेल्या प्रत्येक प्रार्थनेसाठी ग्रेग मोर्स

Posted by on अगस्त 6, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

माझ्या धाकट्या भावाला बरे कर अशी प्रार्थना मी रोज देवाकडे केली. ऑटीझम च्या बंधनातून माझ्या भावाची सुटका...

तुमचे भटकणारे अंत:करण उपकारस्तुतीने भरून टाका जॉन ब्लूम

Posted by on जुलाई 23, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

वासनेपेक्षा समर्थ काय हे ठाऊक आहे? उपकारस्तुती. हे स्पष्ट करण्यापूर्वी मला त्याचे उदाहरण देऊ द्या. जेव्हा...