Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

जर मरणे हे मला लाभ आहे तर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करावी का? लेखक : ट्रेवीस मायर्स

Posted by on Jul 24, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

गेल्या वर्षी मला एक हॉजकिन्स लिम्फोमा नावाचा रक्ताचा कॅन्सर झाल्याचे निदान करण्यात आले. यामध्ये रसग्रंथीचा...

तुमची दाने तुम्ही पुरून ठेवली आहेत काय?                                             लेखक : जॉन ब्लूम

Posted by on Jul 17, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

  तुम्हाला कृपादाने देण्यात आली आहेत. ती कोणती आहेत हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? ती किती अमोल आहेत ह्याची...