Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Dec 13, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

कुमारीपासूनच्या जन्माने झालेले येशूचे गौरव

कुमारीपासूनच्या जन्माने झालेले येशूचे गौरव

लेखक: डेविड मॅथीस येशूचा जन्म कुमारिकेच्या पोटी झाला. देव मानव असलेल्या येशूचा हा एकमेव गौरव आहे. संपूर्ण इतिहासात आतपर्यंत जन्मलेल्या अब्जावधी मानवांमध्ये एकाच...

Read More

Posted by on May 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मोफत अश्लीलतेची महागडी किंमत

मोफत अश्लीलतेची महागडी किंमत

ओवेन स्ट्रेशन ( मोबाईलचे बटन दाबताच अश्लील चित्रे समोर उभी करणारा हा  काळ आहे. या व्यसनामध्ये  फक्त तरुण पिढीच नव्हे तर प्रौढ जन व लहान मुलेही अडकलेली दिसतात. ख्रिस्ती...

Read More

Posted by on May 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तो आपले अश्रू पुसून टाकील

तो आपले अश्रू पुसून टाकील

 उत्पत्तीची  प्रकटीकरणाशी तुलना राजासनावर  जो बसला होता तो म्हणाला “पाहा मी सर्व काही नवे करतो!” (प्रकटी२१:५). उत्पत्ती बायबलचे पहिले शब्द: “ प्रारंभी देवाने आकाश व...

Read More

Posted by on May 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आमच्या अशक्तपणात आमच्यामध्ये कार्य करण्यास देवाला आवडते

आमच्या अशक्तपणात आमच्यामध्ये कार्य करण्यास देवाला आवडते

ट्रेवीस मायर्स गेल्या मार्चमध्ये माझ्यावरचा कॅन्सरचा उपचार संपला तरीही मला खूपच अशक्त वाटत होते. पूर्ण वेळ प्रोफेसर म्हणून माझे काम तसेच माझे घरातील व मित्रांशी असलेले ...

Read More

Posted by on Apr 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

वधस्तंभाचा अभिमान

वधस्तंभाचा अभिमान

स्टीव्ह फर्नांडीस शिक्षण देऊन वधस्तंभावरच्या ख्रीस्ताविषयीची तळमळ वाढवण्याची गरज आहे. असे जीवन जगावे आणि अशा प्रकारे बोलावे की वधस्तंभावरच्या ख्रिस्ताचे मोल अधिकाधिक...

Read More

Posted by on Apr 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एका बळीचा विजय    

एका बळीचा विजय    

कॅमरॉन ब्युटेल (संदर्भ दिलेली वचने कृपया बायबलमधून वाचावीत.) जेव्हा माहिती करून घेण्याचा  उगम फक्त कल्पना  असेल तर चित्र डोळ्यापुढे उभे करण्याचे ते समर्थ शस्त्र ठरते....

Read More