Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Apr 1, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाचे निसर्गावर सामर्थ्य  — भाग २

देवाचे निसर्गावर सामर्थ्य — भाग २

  जेरी ब्रिजेस जेरी ब्रिजेस  ( १९२९ -२०१६) हे गेल्या काही दशकातील नामवंत ख्रिस्ती लेखकांपैकी एक आहेत. त्यांची अनेक पुस्तके जगप्रसिद्ध झाली असून अनेकांना त्यांच्या...

Read More

Posted by on Apr 1, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

पवित्र स्थानातील पडदा

पवित्र स्थानातील पडदा

तेव्हा पहा पवित्र स्थानातील पडदा वरपासून खालपर्यंत फाटून दुभागला. मत्तय २७:५१. इतका जाड व मजबूत पडदा फाटून दुभागणे हा काही हलकाफुलका चमत्कार नाही; तसेच तो फक्त...

Read More