Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जनवरी 15, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मला आजच्यासाठी उठव                                      लेखक : स्कॉट हबर्ड

मला आजच्यासाठी उठव लेखक : स्कॉट हबर्ड

आपल्यातले कित्येक जण गडद तपकिरी छटांच्या जगातून चालतात. कदाचित एके काळी तुमचे जीवन सुस्पष्ट होते. तुम्ही झोपी जायचा आणि कधी उठतो अस वाटायचं. तुम्हाला तुमचे काम फार...

Read More

Posted by on जनवरी 8, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमच्या जीवनात तुम्ही करू शकता अशी सर्वात महान गोष्ट               लेखक : जॉन ब्लूम

तुमच्या जीवनात तुम्ही करू शकता अशी सर्वात महान गोष्ट लेखक : जॉन ब्लूम

तुम्ही आणि तुमच्या जीवनासंबंधी सर्वात अद्भुत आणि आशादायक गोष्ट  ह्या खालील साध्या नम्र वाक्यामध्ये पकडली गेली आहे. “तर जसे प्रत्येकाला प्रभूने वाटून दिले आहे, जसे...

Read More

Posted by on जनवरी 1, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काबीज केलेले, समर्पित, संसर्गजन्य                           लेखक : मार्शल सीगल

काबीज केलेले, समर्पित, संसर्गजन्य लेखक : मार्शल सीगल

नवीन वर्ष हा एकमेव समय असतो जेव्हा आपण थांबून आपला समाज – चर्च, आपले अभ्यासगट, आपले मित्रमंडळ यांचा आढावा घेतो. मला असे विश्वासी जन भेटले आहेत का ज्यांनी मला...

Read More

Posted by on दिसम्बर 25, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाचे गौरव येशू                       जॉन मॅकआर्थर यांच्या एका संदेशाचा सारांश

देवाचे गौरव येशू जॉन मॅकआर्थर यांच्या एका संदेशाचा सारांश

“परमेश्वराचे गौरव प्रकट होईल” (यशया ४०:५), हा ख्रिस्तजन्माचा संदेश आहे. येशूचा जन्म हा यशयाच्या अभिवचनानुसार देवाच्या गौरवाचे प्रकटीकरण आहे. ख्रिस्तजन्माच्या देखाव्याचा...

Read More

Posted by on दिसम्बर 18, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

खिस्तजयंतीच्या वेळी तुम्हाला ख्रिस्ताचाच कंटाळा येत नाही ना?         लेखक : स्टीफन विटमर

खिस्तजयंतीच्या वेळी तुम्हाला ख्रिस्ताचाच कंटाळा येत नाही ना? लेखक : स्टीफन विटमर

ख्रिस्तजयंतीच्या वेळी मार्काच्या शुभवर्तमानाकडे दुर्लक्ष केले जाते. इतर शुभवर्तमाने येशूच्या जन्माची तपशीलवार हकीगत सांगतात (मत्तय आणि लूक) किंवा त्याचा उल्लेख तरी...

Read More

Posted by on दिसम्बर 11, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमच्या मुलांना तुम्ही कोणत्या झाडाबद्दल सांगणार?                    लेखक : पॉल ट्रीप

तुमच्या मुलांना तुम्ही कोणत्या झाडाबद्दल सांगणार? लेखक : पॉल ट्रीप

उजेडण्यापूर्वी जेव्हा आम्ही अंधारात बसायचो तेव्हाचे ते क्षण माझ्या कुटुंबाला खूप आवडायचे. दरवर्षी माझी मुले माझ्यामागे लागायची की आपण ते कधी करणार?  एकमेकांमध्ये ती...

Read More