Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जनवरी 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

लेखांक ४: कृपा आणि वैभव

लेखांक ४: कृपा आणि वैभव

 ख्रिस्ताच्या देहधारणाचे तिहेरी गौरव                                                             स्टीव्ह फर्नांडिस  आपल्या लोकांसाठी देहधारी होण्याच्या परिणामामधील...

Read More

Posted by on जनवरी 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

प्रभू काहीही कर पण मला शिस्त लाव

प्रभू काहीही कर पण मला शिस्त लाव

जॉन ब्लूम .  जेव्हा मी मूल होतो, तेव्हा मूलासारखा बोलत असे, मी मूलासारखा विचार करीत असे. मुलासारखी माझी बुद्धी असे, आता प्रौढ झाल्यावर मी पोरपणाच्या गोष्टी सोडून दिल्या...

Read More

Posted by on जनवरी 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

नव्या वर्षात पदार्पण करताना…

नव्या वर्षात पदार्पण करताना…

उच्च डोंगरावर चढ.  यशया ४०:९ प्रत्येक विश्वासी व्यक्तीला जिवंत देवाची तहान हवी आणि देवाचा डोंगर चढून त्याला तोंडोतोंड पहायची आस लागायला हवी.  डोंगराचा कडा आपल्याला साद...

Read More