Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अप्रैल 28, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २.  १ योहान १:२-३          जिवंत सहभागिता                   – स्टीफन विल्यम्स

धडा २.  १ योहान १:२-३ जिवंत सहभागिता – स्टीफन विल्यम्स

  शुभवर्तमानाचा उद्देश काय आहे? ▫         तारण, क्षमा, सार्वकालिक जीवन, देवाचे गौरव ▫         सहसा हीच उद्दिष्टे नजरेसमोर येतात आणि तीच सत्य व परस्पर संबंधित आहेत....

Read More

Posted by on अप्रैल 21, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २.  १ योहान १:२-३          जिवंत सहभागिता                   – स्टीफन विल्यम्स

धडा १    पाहणे आणि विश्वास ठेवणे   योहान १:१   – स्टीफन विल्यम्स

  आपण देवाविषयी का शंका घेतो? (चर्चा करा) ▫   पाप, औदासीन्य, सहभागितेचा अभाव (इब्री ३:१२-१४). ▫   देवाच्या वचनाशी निगडित न राहणे. ▫   बायबलमधील संदर्भ न घेता अगदी...

Read More

Posted by on अप्रैल 14, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २.  १ योहान १:२-३          जिवंत सहभागिता                   – स्टीफन विल्यम्स

योहानाचे  १ ले पत्र : प्रस्तावना

योहानाने लिहिलेल्या तीन पत्रांतील हे सर्वांत मोठे पत्र. मंडळी, स्थळ किंवा व्यक्तीचा नाम उल्लेख नसल्याने या पत्राला सर्वसाधारण पत्र म्हणतात. त्याला प्रस्तावना, अभिवादन...

Read More

Posted by on अप्रैल 1, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाचे निसर्गावर सामर्थ्य — भाग २

देवाचे निसर्गावर सामर्थ्य — भाग २

  जेरी ब्रिजेस जेरी ब्रिजेस  ( १९२९ -२०१६) हे गेल्या काही दशकातील नामवंत ख्रिस्ती लेखकांपैकी एक आहेत. त्यांची अनेक पुस्तके जगप्रसिद्ध झाली असून अनेकांना त्यांच्या...

Read More