Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जून 30, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ११.                    १ योहान २:२०,२१, २४-२७               स्टीफन विल्यम्स

धडा ११.   १ योहान २:२०,२१, २४-२७ स्टीफन विल्यम्स

                                                             ख्रिस्ती विरुद्ध ख्रिस्तविरोधी – भाग २ आपण पुष्कळदा “अभिषेक” किंवा “अभिषिक्त”...

Read More

Posted by on जून 26, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाचे सार्वभौमत्व आणि आमची जबाबदारी – भाग २              लेखक: जेरी ब्रिजेस

देवाचे सार्वभौमत्व आणि आमची जबाबदारी – भाग २ लेखक: जेरी ब्रिजेस

जेरी ब्रिजेस  ( १९२९ -२०१६) हे गेल्या काही दशकातील नामवंत ख्रिस्ती लेखकांपैकी एक आहेत. त्यांची अनेक पुस्तके जगप्रसिद्ध झाली असून अनेकांना त्यांच्या ख्रिस्ती वाटचालीत...

Read More

Posted by on जून 23, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ११.                    १ योहान २:२०,२१, २४-२७               स्टीफन विल्यम्स

धडा १०. १ योहान २:१८-१९; २२-२३ स्टीफन विल्यम्स

  ख्रिस्ती विरुद्ध ख्रिस्तविरोधी – भाग १ जेव्हा लोक मंडळीची सहभागिता सोडून जातात किंवा जात नाहीत तेव्हा बहुधा कोणती कारणे देतात? •           हे मुद्दे संदर्भासाठी...

Read More

Posted by on जून 19, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुम्ही सुखी असल्याचे ढोंग करीत आहात का?                लेखक : मार्शल सैगल

तुम्ही सुखी असल्याचे ढोंग करीत आहात का? लेखक : मार्शल सैगल

कोणत्याही पुस्तकाच्या स्टोअरमधून चक्कर टाका आणि तुम्हाला वाटेल की येथे आपल्यासाठी सुखाचा एक कोपरा  आहे. प्रत्येक पुस्तकाचे मुखपृष्ठ काहीतरी नव्या आणि खोल समाधानाचे...

Read More

Posted by on जून 16, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ११.                    १ योहान २:२०,२१, २४-२७               स्टीफन विल्यम्स

धडा ९.    १ योहान २:१२-१७ स्टीफन विल्यम्स

  फरक तिसरा – देव आणि जग •           या जगात आपण उपयोगी पडावे अशी ज्या व्यक्तीची इच्छा असते ती व्यक्ती आपण प्रौढता धारण करावी अशी इच्छा करते. मग प्रौढता...

Read More