Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Oct 30, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाची प्रीती                                    लेखक: जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

देवाची प्रीती लेखक: जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

  “ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून आपल्याला कोण विभक्त करील? क्लेश आपत्ती, छळणूक, उपासमार, नग्नता, संकट किंवा तलवार ही विभक्त करतील काय? उलट ज्याने आपणावर प्रीती केली...

Read More

Posted by on Oct 28, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २८.                   १ योहान ५: १०-१२               स्टीफन विल्यम्स

धडा २८. १ योहान ५: १०-१२ स्टीफन विल्यम्स

                                                                      पुत्रावर विश्वास ठेवणे हेच जीवन सत्याविषयी दोन प्रसिद्ध उदाहरणे आहेत. या रेखाटनांवरून आढळणाऱ्या...

Read More

Posted by on Oct 23, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आपल्या जीवनकाळात येशू पुन्हा येईल का?                      लेखक: स्टीफन विटमर

आपल्या जीवनकाळात येशू पुन्हा येईल का? लेखक: स्टीफन विटमर

येशूच्या काळापासून लोक दावा करत आहेत की अखेरच्या दिवसातील घटना त्यांच्या स्वत:च्या दिवसातच होणार. १९व्या शतकात विल्यम मिलर नावाच्या एका बायबल पंडिताने येशू मार्च २१,...

Read More

Posted by on Oct 21, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २७.                     १ योहान ५: ६- ९               स्टीफन विल्यम्स

धडा २७. १ योहान ५: ६- ९ स्टीफन विल्यम्स

पुत्रासाठी देवाची तिहेरी साक्ष “इंटरनेटवरील विधानांच्या अचूकतेवर तुम्ही अवलंबून राहू शकत नाही – अब्राहाम लिंकन, १८६४.”  हे विधान तुम्ही इंटरनेटवर पाहिले का?  या...

Read More

Posted by on Oct 16, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्त तुमचा प्रभू आहे का?                              लेखक: ए डब्ल्यू पिंक

ख्रिस्त तुमचा प्रभू आहे का? लेखक: ए डब्ल्यू पिंक

 ए डब्ल्यू पिंक यांनी दिलेला सुवार्ता संदेश   ख्रिस्त तुमचा “तारणारा” आहे का? हा प्रश्न आम्ही विचारत नाही. पण तो खरोखर तुमचा प्रभू आहे का? जर तुमचा तो प्रभू...

Read More