Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jan 29, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

 देवाच्या प्रीतीचा अनुभव                               जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

 देवाच्या प्रीतीचा अनुभव जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

“माझी खात्री आहे की, मरण, जीवन, देवदूत, अधिपती, वर्तमान अगर भविष्य अशा गोष्टी, बले, आकाश, पातळ किंवा कोणतीही सृष्टवस्तू, ख्रिस्त येशू आपला प्रभू याच्यामध्ये...

Read More

Posted by on Jan 22, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

फार जोराने धावण्यापासून सावध राहा                           जॉनी एरिक्सन टाडा

फार जोराने धावण्यापासून सावध राहा जॉनी एरिक्सन टाडा

जेव्हा मी ३० वर्षांची होते तेव्हा माझ्या जॉनी ह्या पुस्तकाला आंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता लाभली होती. जॉनी हा चित्रपट राष्ट्रभर गाजत होता आणि मी कॅलीफोर्निया येथे जॉनी अॅंड...

Read More

Posted by on Jan 15, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मला आजच्यासाठी उठव                                      लेखक : स्कॉट हबर्ड

मला आजच्यासाठी उठव लेखक : स्कॉट हबर्ड

आपल्यातले कित्येक जण गडद तपकिरी छटांच्या जगातून चालतात. कदाचित एके काळी तुमचे जीवन सुस्पष्ट होते. तुम्ही झोपी जायचा आणि कधी उठतो अस वाटायचं. तुम्हाला तुमचे काम फार...

Read More

Posted by on Jan 8, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमच्या जीवनात तुम्ही करू शकता अशी सर्वात महान गोष्ट               लेखक : जॉन ब्लूम

तुमच्या जीवनात तुम्ही करू शकता अशी सर्वात महान गोष्ट लेखक : जॉन ब्लूम

तुम्ही आणि तुमच्या जीवनासंबंधी सर्वात अद्भुत आणि आशादायक गोष्ट  ह्या खालील साध्या नम्र वाक्यामध्ये पकडली गेली आहे. “तर जसे प्रत्येकाला प्रभूने वाटून दिले आहे, जसे...

Read More

Posted by on Jan 1, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काबीज केलेले, समर्पित, संसर्गजन्य                           लेखक : मार्शल सीगल

काबीज केलेले, समर्पित, संसर्गजन्य लेखक : मार्शल सीगल

नवीन वर्ष हा एकमेव समय असतो जेव्हा आपण थांबून आपला समाज – चर्च, आपले अभ्यासगट, आपले मित्रमंडळ यांचा आढावा घेतो. मला असे विश्वासी जन भेटले आहेत का ज्यांनी मला...

Read More