Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on फरवरी 26, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाची यशस्वी प्रीती                          लेखक : जेरी ब्रिजेस  ( १९२९ -२०१६)

देवाची यशस्वी प्रीती लेखक : जेरी ब्रिजेस  ( १९२९ -२०१६)

देवाची प्रीती कधी चुकत नाही. याविषयी स्तोत्रांमध्ये भरपूर विधाने सापडतात. “परमेश्वरावर भाव ठेवणाऱ्यांभोवती दयेचे वेष्टन असते” (स्तोत्र ३२:१०). जेवढ्या विपत्तीतून आपण...

Read More

Posted by on फरवरी 19, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

१०००० छोट्या परीक्षा                                    लेखक : स्कॉट हबर्ड

१०००० छोट्या परीक्षा लेखक : स्कॉट हबर्ड

जेव्हा मी कामावरून परतलो आणि किचनमध्ये गेलो तेव्हा मला जाणवले की मी एकटा नव्हतो. क्षणभर मी घुटमळलो, मग मला सावरून मी लाईट उघडले. आणि ते तिथे होते, सर्व दिशांनी...

Read More

Posted by on फरवरी 12, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मौल्यवान क्षण तुम्हाला ओलांडून जाऊ देत                      लेखक : जॉर्ज मोर्स

मौल्यवान क्षण तुम्हाला ओलांडून जाऊ देत लेखक : जॉर्ज मोर्स

आम्ही एकटेच बसलो होतो, कित्येक मैल दूरवर कोणीच  दिसत नव्हते. शिखराच्या टोकावरून पलीकडे ‘लेक सुपीरियर’ हे तळे दिसत होते व त्याच्या लाटा खडकांवर आदळत होत्या. एकटेपणाच्या...

Read More

Posted by on फरवरी 5, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

लक्ष विचलित  झाल्यास तुम्हाला मोठी किंमत द्यावी लागेल               लेखक: जॉन ब्लूम

लक्ष विचलित  झाल्यास तुम्हाला मोठी किंमत द्यावी लागेल लेखक: जॉन ब्लूम

येशूने शुभवर्तमानात पुन्हा पुन्हा सांगितलेले वाक्य असे आहे, “कोणाला ऐकण्यास कान आहेत तर तो ऐको” (मार्क ४:२३). जर आपण शहाणे असू तर येशू जे काही सांगतो ते आपण ऐकू, विशेष...

Read More