Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Apr 30, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवावर विश्वास (मार्गदर्शनासाठी)                      लेखक : जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

देवावर विश्वास (मार्गदर्शनासाठी) लेखक : जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

रोजचा दिवस आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे कारण तो देवाने नेमला आहे. जर आपण जीवनाला कंटाळलेले असू तर काहीतरी चुकले आहे. देवाच्या संकल्पनेविषयी आपण गल्लत केली आहे. देवाची...

Read More

Posted by on Apr 23, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आनंदाचा विजय                                          लेखक : डेविड मॅथिस

आनंदाचा विजय लेखक : डेविड मॅथिस

“चकित होऊ नका; वधस्तंभावर खिळलेल्या येशू नासरेथकराचा शोध तुम्ही करीत आहात. तो उठला आहे, तो येथे नाही; त्याला ठेवले होते ती ही जागा पाहा” (मार्क १६:६). पवित्र नगरातील...

Read More

Posted by on Apr 16, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

माझ्या पापाने त्याला तेथे धरून ठेवले                              लेखक : ग्रेग मोर्स

माझ्या पापाने त्याला तेथे धरून ठेवले लेखक : ग्रेग मोर्स

उत्तम शुक्रवारी जगातला सर्वात दु:खद दिवस साजरा केला जातो. त्याच्या तोंडावरून रक्ताचे ओघळ वाहत होते. त्यांच्या निर्मात्याच्या डोक्यामध्ये मोठाले काटे घुसवले गेले. ज्या...

Read More

Posted by on Apr 9, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

वधस्तंभ – देवाची वेदी                                  डॉनल्ड मॅकलोईड

वधस्तंभ – देवाची वेदी डॉनल्ड मॅकलोईड

प्रत्येक विश्वासी व्यक्तीचा प्रायश्चित्तासबंधीचा काही तरी सिद्धांत असतो. अखेर विश्वास हा वधस्तंभावर गेलेल्या तारणाऱ्यावर भरवसा आहे आणि ह्यासबंधी काही समजले नाही तर...

Read More

Posted by on Apr 2, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

अपयशाला तोंड देताना                                लेखिका : वनिथा रेंडल

अपयशाला तोंड देताना लेखिका : वनिथा रेंडल

अपयशावर मी खूप विचार केला, विशेषकरून ईस्टरनंतरच्या काही आठवड्यात. येशू जेव्हा वधस्तंभाकडे धैर्याने व सामर्थ्याने सामोरा गेला तेव्हा त्याच्या भोवतालची माणसे लज्जा आणि...

Read More