Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Mar 31, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                         लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर

एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा. अनुवाद...

Read More

Posted by on Mar 24, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

संघर्षला तोंड देताना                                     जॉश स्क्वायर्स

संघर्षला तोंड देताना जॉश स्क्वायर्स

मला संघर्षला तोंड द्यायला नेहमीच नको वाटे. संघर्ष टाळा अशी पाटी मला बाळगायला आवडले असते. त्याचे काही का कारण असेना (स्वभाव , संदर्भ, पाप, इ. ) संघर्षाशी मुकाबला...

Read More

Posted by on Mar 18, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

करोनाच्या संदर्भात महत्त्वाचा संदेश अर्पण बागची, पुणे

देवाने ज्यांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून घेतला त्या महान सेवकांच्या जीवनातून रोग व महामारीसाठी महत्त्वाचा संदेश.   *विल्यम केरी :* आधुनिक मिशनरी कार्याचा जनक....

Read More

Posted by on Mar 17, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमचा पिता असण्यात देवाला खूप आनंद आहे                 मार्शल सीगल

तुमचा पिता असण्यात देवाला खूप आनंद आहे मार्शल सीगल

अनेक मुले देवाबरोबर चालण्यास सुरुवात करतात पण हे त्यांना त्यांच्या आईवडिलांनी दाखवलेले नसते. “मुलाच्या स्थितीस अनुरूप असे शिक्षण त्याला दे” (नीती २२:६) हे वचन ते ऐकतात...

Read More

Posted by on Mar 10, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एक वेश्या – कुमारी आणि वधू                              स्कॉट हबर्ड

एक वेश्या – कुमारी आणि वधू स्कॉट हबर्ड

लैंगिक पापासारखे काही डाग आपल्या जीवाला अगदी चिकटून राहतात. आठवणी रेंगाळतात. वेड्यावाकड्या कामना आपोआप जाग्या होतात. जुने मोह नव्या नावाने दरवाजा ठोठावू लागतात. ज्यांना...

Read More