Pages Menu
Facebook
Categories Menu

जुलाई 2020

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा. अनुवाद : क्रॉसी उर्टेकर प्रकरण १३ प्रार्थना पाठ म्हणू […]

Read More

देवाच्या हाताखाली नम्र व्हा सॅमी विल्यम्स

“तसेच तरुणांनो, वडिलांच्या अधीन राहा. तुम्ही सर्व जण एकमेकांची सेवा करण्यासाठी नम्रतारूपी कमरबंद बांधा; कारण देव गर्विष्ठांना विरोध करतो, आणि लीनांवर कृपा करतो” (१ पेत्र ५:५-७). संकटे, परीक्षा येतात तेव्हा  ख्रिस्ती व्यक्तीला आश्चर्य वाटण्याचे कारण […]

Read More

संकटामध्ये आनंदाचे पाच अनुभव  (उत्तरार्ध) क्रिस विल्यम्स

“इतकेच नाही, तर संकटांचाही अभिमान बाळगतो, कारण आपल्याला ठाऊक आहे की, संकटाने धीर, धीराने शील व शीलाने आशा निर्माण होते; आणि ‘आशा लाजवत नाही;’ कारण आपल्याला दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या अंतःकरणात देवाच्या प्रीतीचा वर्षाव […]

Read More

संकटामध्ये आनंदाचे पाच अनुभव क्रिस विल्यम्स

शास्त्रभाग: रोम ३:३-५ “इतकेच नाही, तर संकटांचाही अभिमान बाळगतो, (आपण आपल्यावर आलेल्या संकटातही उल्लासतो. पं. र. भा.) कारण आपल्याला ठाऊक आहे की, संकटाने धीर, धीराने शील व शीलाने आशा निर्माण होते; आणि ‘आशा लाजवत नाही;’ […]

Read More