Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on दिसम्बर 29, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना

उगम शोधताना

लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे...

Read More

Posted by on दिसम्बर 22, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जेव्हा येशू पुन्हा येईल

जेव्हा येशू पुन्हा येईल

जॉन ब्लूम Beautiful Beam of light and the clouds (रेव्ह. वि. आ. सत्राळकर यांनी “ जॉय टू द वर्ल्ड” या गीताचे केलेले मराठीकरण शेवटी दिले आहे.) “ जॉय टू द वर्ल्ड”...

Read More

Posted by on दिसम्बर 15, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

गव्हाणी

गव्हाणी

वनीथा रिस्नर माझ्या मैत्रिणीच्या घरी काचेची प्लेट काउंटरवर ठेवण्याची धडपड करताना माझ्या हातातून ती पडली व फुटली. माझे हात नीट चालत नाहीत त्यामुळे मला काय करता येते आणि...

Read More

Posted by on दिसम्बर 8, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्तजयंती तुमच्या दु:खाकडे दुर्लक्ष करत नाही

ख्रिस्तजयंती तुमच्या दु:खाकडे दुर्लक्ष करत नाही

डेव्हिड मॅथीस प्रमाणिकपणे विचार केला तर सर्व सोहळा काही लख्ख आणि आनंदी नाही कारण हे जग तसे नाहीये. काहींना तर या ख्रिस्तजयंतीला मनावर ओझे असेल, दु:खी भावना असतील....

Read More

Posted by on दिसम्बर 1, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना

उगम शोधताना

लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर अनुवाद : क्रॉसी उर्टेकर एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात...

Read More