Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अगस्त 30, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

 संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक २ येशू हा देवाच्या योजनेचे केंद्रस्थान आहे. येशू हाच अंतिम राजा व त्याचे राज्य हा जुन्या करारातील भाकि‍तांचा विषय आहे. त्याच्याद्वारे...

Read More

Posted by on अगस्त 23, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुम्ही सुखी असल्याचे ढोंग करीत आहात का?

तुम्ही सुखी असल्याचे ढोंग करीत आहात का?

मार्शल सीगल कोणत्याही पुस्तकाच्या स्टोअरमधून चक्कर टाका आणि तुम्हाला वाटेल की येथे आपल्यासाठी सुखाचा एक कोपरा  आहे. प्रत्येक पुस्तकाचे मुखपृष्ठ काहीतरी नव्या आणि खोल...

Read More

Posted by on अगस्त 16, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जर आपण प्रीती केली नाही तर आपण टिकणार नाही

जर आपण प्रीती केली नाही तर आपण टिकणार नाही

जॉन ब्लूम “वाइटाने जिंकला जाऊ नकोस, तर बर्‍याने वाइटाला जिंक” (रोम. १२:२१). जेव्हा पौलाने हे शब्द रोम मधील एका छोट्या मंडळीला लिहिले तेव्हा तो एका साधुसंताचा...

Read More

Posted by on अगस्त 9, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुम्ही कोठेही असा ख्रिस्त तुमचा होऊ शकतो

तुम्ही कोठेही असा ख्रिस्त तुमचा होऊ शकतो

स्कॉट हबर्ड पापी लोकांना ख्रिस्ताकडे येण्यापासून काही लबाड्या त्यांना रोखून ठेवतात. कदाचित ते प्रथमच ख्रिस्ताकडे येत असतील किंवा एका मोठ्या पतनानंतर वळत असतील – ते...

Read More

Posted by on अगस्त 2, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एकटे असणे आपल्याला का कठीण जाते

एकटे असणे आपल्याला का कठीण जाते

ग्रेग मोर्स एकटे असण्याची थोडीशी गैरसोय आणि माझ्या मनात विचार येतो : मी इथं काय करत आहे? इतकी वर्षांची परिचयाची माझी खोली बेढब आकार घेऊ लागते. शांतता, स्तब्धता प्रत्येक...

Read More