जून 14, 2024
Expand search form
मराठीमराठीEnglishEnglish

स्थानिक मंडळ्यांसाठी प्रशिक्षण

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

 संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक २ येशू हा देवाच्या योजनेचे केंद्रस्थान आहे. येशू हाच अंतिम राजा व त्याचे राज्य हा जुन्या करारातील भाकि‍तांचा विषय आहे. त्याच्याद्वारे देवाची योजना, अभिवचने, भाकिते व करार प्रत्यक्ष पूर्ण होतात. […]

Read More

तुम्ही सुखी असल्याचे ढोंग करीत आहात का?

मार्शल सीगल कोणत्याही पुस्तकाच्या स्टोअरमधून चक्कर टाका आणि तुम्हाला वाटेल की येथे आपल्यासाठी सुखाचा एक कोपरा  आहे. प्रत्येक पुस्तकाचे मुखपृष्ठ काहीतरी नव्या आणि खोल समाधानाचे अभिवचन देत असते. प्रत्येक पुस्तकाचा खप हजारो प्रतींचा असतो. सवयी, […]

Read More

जर आपण प्रीती केली नाही तर आपण टिकणार नाही

जॉन ब्लूम “वाइटाने जिंकला जाऊ नकोस, तर बर्‍याने वाइटाला जिंक” (रोम. १२:२१). जेव्हा पौलाने हे शब्द रोम मधील एका छोट्या मंडळीला लिहिले तेव्हा तो एका साधुसंताचा सल्ला देत नव्हता. किंवा त्यांना प्रेरणा देऊन त्यांनी गाठावे […]

Read More

तुम्ही कोठेही असा ख्रिस्त तुमचा होऊ शकतो

स्कॉट हबर्ड पापी लोकांना ख्रिस्ताकडे येण्यापासून काही लबाड्या त्यांना रोखून ठेवतात. कदाचित ते प्रथमच ख्रिस्ताकडे येत असतील किंवा एका मोठ्या पतनानंतर वळत असतील – ते म्हणतात : देवाची अभिवचने माझ्यासाठी नाहीत. येशू पापी लोकांचा उद्धार […]

Read More

एकटे असणे आपल्याला का कठीण जाते

ग्रेग मोर्स एकटे असण्याची थोडीशी गैरसोय आणि माझ्या मनात विचार येतो : मी इथं काय करत आहे? इतकी वर्षांची परिचयाची माझी खोली बेढब आकार घेऊ लागते. शांतता, स्तब्धता प्रत्येक वस्तूला अनैसर्गिक दर्जा देऊ लागते. काहीच […]

Read More