Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on फरवरी 28, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक ७ शेवटचा काळ देवाचे राज्य यावर विचार करताना त्याचा उद्देश काय आहे, ते युगारंभापासून कसे सुरू आहे, ते दृश्य स्वरूपात कसे आहे, अदृश्य...

Read More

Posted by on फरवरी 21, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

अनपेक्षित व गैरसोयींसाठी देवाची योजना

अनपेक्षित व गैरसोयींसाठी देवाची योजना

जॉन ब्लूम जेव्हा लूकाने (लूक११:२-४) मधील प्रभूची प्रार्थना नमूद केली तेव्हा त्याने येशूने केलेला त्या प्रार्थनेचा उलगडाही नमूद केला. यावेळी येशूने एक जुना दाखला वापरला....

Read More

Posted by on फरवरी 14, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

सहजतेने केलेली उपासना

सहजतेने केलेली उपासना

ग्रेग मोर्स त्या उज्ज्वल दिवसाची सुरवात मोठ्या आशेने आणि खात्रीने झाली होती. पतनानंतर एदेन मधील मनुष्याच्या जीवनाशी सदृश्य असणारा हा दिवस होता: देवाचे  पुन्हा...

Read More

Posted by on फरवरी 7, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

विश्वाचे सर्वात मोठे दोन प्रश्न

विश्वाचे सर्वात मोठे दोन प्रश्न

जॉन पायपर १ पेत्र २:११-१२ या दोन वचनांमध्ये या विश्वामध्ये तोंड द्यावे लागणाऱ्या सर्वांत मोठ्या दोन प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. पेत्र लिहितो: “प्रियजनहो, जे तुम्ही...

Read More