Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on मार्च 6, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तू माझा त्याग का केलास?

तू माझा त्याग का केलास?

लेखक: डॉनल्ड मॅकलॉड नवव्या तासाला येशू मोठ्याने आरोळी मारून म्हणाला, ‘एलोई, एलोई, लमा सबखथनी,’ म्हणजे ‘माझ्या देवा, माझ्या देवा, माझा त्याग तू का केलास?’ मार्क १५:३४....

Read More

Posted by on मार्च 6, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एक वेदनामय आणि सुंदर दफन – अंधारात देवाचे आज्ञापालन

एक वेदनामय आणि सुंदर दफन – अंधारात देवाचे आज्ञापालन

लेखक: गेविन ऑर्टलंड येशूने क्रूसावर त्याचा शेवटचा श्वास सोडल्यानंतरच्या तासांचा आपण फारसा विचार करत नाही. पवित्र आठवड्यामध्ये आपण गुरुवार, शुक्रवार आणि रविवार यावर...

Read More