Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on नवम्बर 27, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाची प्रीती                                   लेखक : जेरी ब्रिजेस  (१९२९-२०१६)

देवाची प्रीती लेखक : जेरी ब्रिजेस  (१९२९-२०१६)

देवाची कौटुंबिक प्रीती ख्रिस्ताला आपण तारणारा म्हणून स्वीकारतो तेव्हा त्याचे मूल होण्याचा अधिकार आपल्याला प्राप्त होतो (योहान १:१२). आपण देवाच्या कुटुंबाचे सदस्य बनतो....

Read More

Posted by on नवम्बर 25, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ३२.                     १ योहान ५:१९                  स्टीफन विल्यम्स

धडा ३२. १ योहान ५:१९ स्टीफन विल्यम्स

                                                                     ख्रिस्ताच्या प्रीतीच्या खात्रीमुळे उपयोगी जीवनाला हेतू असणे का महत्त्वाचे आहे? वचन १९ योहानाचे...

Read More

Posted by on नवम्बर 20, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एक गोष्ट तुम्ही कधीही गमावू नका                                लेखक : जॉन ब्लूम

एक गोष्ट तुम्ही कधीही गमावू नका लेखक : जॉन ब्लूम

देवाने तुम्हाला सर्वात प्रथम जबाबदारी दिली आहे ती म्हणजे तुम्ही दक्ष कारभारी असावे. यामध्ये सर्व गोष्टींहून अधिक राखायची एक प्रमुख बाब आहे. तुमच्या जीवनातील इतर सर्व...

Read More

Posted by on नवम्बर 18, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ३२.                     १ योहान ५:१९                  स्टीफन विल्यम्स

धडा ३१.   १ योहान ५: १८ स्टीफन विल्यम्स

                                                                पाप्यांसाठी आशा आपल्या पापामुळे आपण का भारावून टाकले जातो यावर चर्चा करा. पत्राचा समारोप करताना योहान जी...

Read More

Posted by on नवम्बर 13, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

प्रभूमागे एकाकी आणि दु:खित जनांकडे जा                           लेखक : स्कॉट हबर्ड

प्रभूमागे एकाकी आणि दु:खित जनांकडे जा लेखक : स्कॉट हबर्ड

आमच्यापुढे असलेली मुले गटारात, उकिरड्यावर, गल्लीबोळात आणि इतर काही शहराच्या कोपऱ्यात सापडलेली होती. बहुतेकांना जन्मत:च शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व होते.  – आधीच...

Read More