Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Feb 25, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                        लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर

एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा.  अनुवाद...

Read More

Posted by on Feb 18, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

बायबलला काहीही विचारा                                स्कॉट हबर्ड

बायबलला काहीही विचारा स्कॉट हबर्ड

जर बायबलबद्दल तुमचा विश्वास काय आहे याची माहिती हवी असेल तर तुम्ही त्यासाठी काय प्रश्न विचारता याकडे लक्ष द्या. आपल्यातील काही असे प्रश्न विचारत नाहीत कारण प्रश्न...

Read More

Posted by on Feb 11, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाने तुम्हाला आठवणी दिल्या आहेत                        कॅथरीन बटलर

देवाने तुम्हाला आठवणी दिल्या आहेत कॅथरीन बटलर

जी ठिकाणे आपल्याला विसरून जातात आणि ज्या क्षणांची इतर कोणी फिकीर करत नाही त्यांच्याशी आठवणी आपल्याला बांधून ठेवतात. नुकतेच मी आमच्या शाळेचे मासिक वाचत असताना असेच विचार...

Read More

Posted by on Feb 4, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमची लाडकी पापे ठार करा – त्यांनी तुम्हाला ठार करण्यापूर्वी            ग्रेग मोर्स

तुमची लाडकी पापे ठार करा – त्यांनी तुम्हाला ठार करण्यापूर्वी ग्रेग मोर्स

“एक्स्क्यूज मी, आता जे तुम्ही म्हणालात ते परत सांगता का?” माझी खात्री होती की मी ऐकले ते चुकीचे होते. “…” “ म्हणजे तुम्हाला म्हणायचंय की जर लैंगिक पापाशी तुम्ही...

Read More