Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jun 30, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                      लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

  एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा....

Read More

Posted by on Jun 23, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

 तुमच्या आनंदाचा विध्वंस करणारा गर्व                       जोनाथन वूडयार्ड

 तुमच्या आनंदाचा विध्वंस करणारा गर्व  जोनाथन वूडयार्ड

  मी एक गर्विष्ठ माणूस आहे. खरंच. या विभागातला मी एक प्रमुख तज्ज्ञ आहे. मी ढोंग करत नाहीये. मला प्रामाणिक आणि नितळ व्हायचे आहे. गर्वामुळे येणाऱ्या समस्या मी...

Read More

Posted by on Jun 16, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमचे जीवन कंटाळवाणे नाही                                जॉन ब्लूम

तुमचे जीवन कंटाळवाणे नाही जॉन ब्लूम

कधीकधी आपल्याला वास्तवाच्या उपचाराचा डोस मिळण्याची गरज असते – एक जाणीव असायला हवी की वास्तव हे आपल्याला वाटते त्यापेक्षा खूप अद्भुत आणि साहसपूर्ण आहे. आपला एक...

Read More

Posted by on Jun 9, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमच्या काळ्याकुट्ट दिवसामध्ये देवावर भरवसा ठेवणे                डेविड मॅथिस

तुमच्या काळ्याकुट्ट दिवसामध्ये देवावर भरवसा ठेवणे डेविड मॅथिस

“कारण माझ्या कल्पना तुमच्या कल्पना नाहीत; माझे मार्ग तुमचे मार्ग नाहीत, असे परमेश्वर म्हणतो. कारण आकाश जसे पृथ्वीहून उंच आहे, तसे माझे मार्ग तुमच्या मार्गांहून आणि...

Read More

Posted by on Jun 2, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

फिलदेलफिया येथील मंडळीला संदेश                      सॅमी  विल्यम्स

फिलदेलफिया येथील मंडळीला संदेश सॅमी  विल्यम्स

फिलदेल्फिया येथील मंडळीच्या दूताला लिही : ‘जो पवित्र व सत्य आहे, ज्याच्याजवळ ‘दाविदाची किल्ली आहे, ज्याने उघडल्यावर कोणी बंद करणार नाही आणि ज्याने बंद केल्यावर कोणी...

Read More