Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अक्टूबर 25, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

माझ्यातला पशू जागा होतो

माझ्यातला पशू जागा होतो

स्कॉट हबर्ड कधीकधी देवाचा हात त्याच्या इच्छेने तुमच्या जीवनात काही चित्र काढत आहे असे तुम्ही पाहत असतानाच ती पेन्सिल अचानक  वळण घेते आणि जे फूल होणार असे तुम्हाला...

Read More

Posted by on अक्टूबर 18, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

प्रार्थनांची उत्तरे माझ्या चांगुलपणावर अवलंबून असतात का?

प्रार्थनांची उत्तरे माझ्या चांगुलपणावर अवलंबून असतात का?

जॉन पायपर आजच्या या विषयावर बायबल अगदी स्पष्ट सांगते. ते म्हणते: आपल्या प्रार्थनांचे उत्तर मिळावे म्हणून आपण देवाचे आज्ञापालन केले पाहिजे. हा मुद्दा परखड आणि आपले जीवन...

Read More

Posted by on अक्टूबर 11, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

हे जग सोडण्यास भिऊ नका

हे जग सोडण्यास भिऊ नका

ग्रेग मोर्स जुने संत मरणासंबंधी बोलताना जे मी ऐकतो त्यामुळे कदाचित तुम्हालाही माझ्याप्रमाणे अस्वस्थ वाटेल.“ जो मरणासाठी तयारी करत नाही तो मुर्खाहून मूर्ख आहे. तो वेडा...

Read More

Posted by on अक्टूबर 4, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमची दाने तुम्ही पुरून ठेवली आहेत का?

तुमची दाने तुम्ही पुरून ठेवली आहेत का?

जॉन ब्लूम तुम्हाला कृपादाने देण्यात आली आहेत. ती कोणती आहेत हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? ती किती अमोल आहेत ह्याची कल्पना तुम्हाला आहे का? त्याची योग्य गुंतवणूक करण्यासाठी...

Read More