Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Feb 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

लेखांक ४: माझ्या प्रिय पत्नीच्या देवाघरी जाण्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये आलेला अर्थ

लेखांक ४: माझ्या प्रिय पत्नीच्या देवाघरी जाण्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये आलेला अर्थ

(देवाला जीवनामध्ये केंद्रस्थान देऊन, त्याच्या वचनाच्या मार्गदर्शनाखाली व सांत्वनाद्वारे मृत्यूला समोरे जाणारी जीवनकथा ) (२) (अ) या घटनेव्दारे माझा देवावरचा विश्रास अजून...

Read More

Posted by on Feb 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

बाल्यावस्थेतून प्रौढत्वाकडे

बाल्यावस्थेतून प्रौढत्वाकडे

ग्रेस टू यू च्या सौजन्याने  अपरिपक्वतेचे स्पष्ट लक्षण आहे स्वार्थ. लहान बाळे पूर्णपणे स्वकेंद्रित असतात . त्यांना हवे ते  ताबडतोब मिळाले नाही तर ती किंचाळतात.  स्वत:...

Read More

Posted by on Feb 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

संपादकीय

संपादकीय

किती भरकन् नवं वर्ष जुनं ही झालं ! जानेवारी २०१६ असं  लिहिणं विशेषत्रासाच वाटलंनाही हे तुमच्या ध्यानात आलं का?- नव्या वर्षात आल्यावर निदान मी तरी चुकीनं कोणत्याच...

Read More

Posted by on Jan 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

लेखांक ३: माझ्या प्रिय पत्नीच्या देवाघरी जाण्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये  आलेला अर्थ

लेखांक ३: माझ्या प्रिय पत्नीच्या देवाघरी जाण्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये आलेला अर्थ

(देवाला जीवनामध्ये केंद्रस्थान देऊन, त्याच्या वचनाच्या मार्गदर्शनाखाली व सांत्वनाद्वारे मृत्यूला समोरे जाणारी जीवनकथा ) “हे आमच्या स्वर्गातील पित्या,तुझे नाव...

Read More

Posted by on Jan 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

“मी तुम्हांला शांती देऊन ठेवतो”

“मी तुम्हांला शांती देऊन ठेवतो”

मी तुम्हांला शांती देऊन ठेवतो; मी आपली शांती तुम्हांला देतो; जसे जग देते तसे मी तुम्हांला देत नाही. तुमचे अंत:करण अस्वस्थ अथवा भयभीत होऊ...

Read More

Posted by on Jan 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

कृपेद्वारे घडवले जाणे

कृपेद्वारे घडवले जाणे

लेखक: अॅलेस्टर बेग (रोम १२: ९ –१६ही वचने बायबलमधून वाचावी) जी मंडळी देवाच्या कृपेने आकार धारण करते ती कशी  दिसते? पौल रोम.१२ मध्ये १५ व १६व्या वचनात याचे उत्तर देत आहे....

Read More