Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on मई 26, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ६.    १ योहान १:१०-२:२.              खरी शांती              स्टीफन विल्यम्स

धडा ६.    १ योहान १:१०-२:२.     खरी शांती स्टीफन विल्यम्स

  तुम्ही कधी कोणाविषयी कटुता बाळगली आहे का? कटुतेला पूर्ण विराम देण्याचा अतिशय परिणामकारक तुमचा अनुभव कोणता? कटुता मिटली नाही, तर दोन मार्ग राहातात. ▫         ज्या...

Read More

Posted by on मई 19, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ६.    १ योहान १:१०-२:२.              खरी शांती              स्टीफन विल्यम्स

धडा ५. १ योहान १:८-९    खरे शुद्धीकरण – स्टीफन विल्यम्स

  तुम्ही कधी लोकाशी (अविश्वासीयांशी देखील) पापाविषयी बोलला आहात का? लोकांच्या पापाविषयी काही चुकीच्या कोणत्या कल्पना आहेत? तुम्ही पापाची कशी व्याख्या कराल?...

Read More

Posted by on मई 15, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

नातेसंबंधातील बहुतेक संघर्ष कसे सोडवावेत

नातेसंबंधातील बहुतेक संघर्ष कसे सोडवावेत

लेखक:  जॉन ब्लूम   आपल्यामधला आनंद हिरावून घेणाऱ्या, भावनांवर हक्क दाखवणाऱ्या, मन विचलित करणाऱ्या गोष्टींमध्ये सर्वात प्रथम क्रमांक लागेल नातेसंबंधातील संघर्षांचा....

Read More

Posted by on मई 12, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ६.    १ योहान १:१०-२:२.              खरी शांती              स्टीफन विल्यम्स

धडा ४.  १ योहान १:५-७    खरी सहभागिता स्टीफन विल्यम्स

  तुम्हाला अशा लोकांशी कधी बोलण्याचा प्रसंग आला का, जे फार मोठमोठे दावे करतात पण त्यांचे जीवन त्यांच्या दाव्यांना पुष्टी देणारे नसते? ▫         मला पोहायचे कसे ते...

Read More