Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on May 19, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ५. १ योहान १:८-९               खरे शुद्धीकरण                – स्टीफन विल्यम्स

धडा ५. १ योहान १:८-९    खरे शुद्धीकरण – स्टीफन विल्यम्स

  तुम्ही कधी लोकाशी (अविश्वासीयांशी देखील) पापाविषयी बोलला आहात का? लोकांच्या पापाविषयी काही चुकीच्या कोणत्या कल्पना आहेत? तुम्ही पापाची कशी व्याख्या कराल? •          ...

Read More

Posted by on May 15, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

नातेसंबंधातील बहुतेक संघर्ष कसे सोडवावेत

नातेसंबंधातील बहुतेक संघर्ष कसे सोडवावेत

लेखक:  जॉन ब्लूम   आपल्यामधला आनंद हिरावून घेणाऱ्या, भावनांवर हक्क दाखवणाऱ्या, मन विचलित करणाऱ्या गोष्टींमध्ये सर्वात प्रथम क्रमांक लागेल नातेसंबंधातील संघर्षांचा....

Read More

Posted by on May 12, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ४.  १ योहान १:५-७             खरी सहभागिता                   स्टीफन विल्यम्स

धडा ४.  १ योहान १:५-७    खरी सहभागिता स्टीफन विल्यम्स

  तुम्हाला अशा लोकांशी कधी बोलण्याचा प्रसंग आला का, जे फार मोठमोठे दावे करतात पण त्यांचे जीवन त्यांच्या दाव्यांना पुष्टी देणारे नसते? ▫         मला पोहायचे कसे ते माहीत...

Read More

Posted by on May 8, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देव आपल्या अंत:करणाचे डोळे कसे उघडतो?

देव आपल्या अंत:करणाचे डोळे कसे उघडतो?

लेखक : जॉन पायपर एखादी अंध असलेली व्यक्ती देव खरा कोण आहे हे त्याच्या गौरवासाठी कसे पाहू लागते? नैसर्गिक डोळे, कान आणि मेंदू हे या प्रक्रियेचे भाग आहेत हे नक्की....

Read More

Posted by on May 5, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ३.  १ योहान १:४                आनंदाची पूर्णता             – स्टीफन विल्यम्स

धडा ३.  १ योहान १:४ आनंदाची पूर्णता – स्टीफन विल्यम्स

  देवाला तुम्ही आनंदित राहायला हवे आहे की देवाला तुम्ही पवित्र राहायला हवे आहे? • अर्थात हा प्रश्न पेचात पाडणारा आहे पण चांगल्या कारणासाठी. आनंद व पावित्र्य ही दोन्ही...

Read More
Page 1 of 212