Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jun 4, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जे वाट पाहत आहेत त्यांच्यासाठी पाच प्रार्थना                   लेखक : स्कॉट हबर्ड

जे वाट पाहत आहेत त्यांच्यासाठी पाच प्रार्थना लेखक : स्कॉट हबर्ड

वाट पाहा. यासारखे काही शब्द असतात जे आनंद देणारे नसतात. अगदी थोडे लोक धीराने आशा उंचावतात आणि मग सोडून देतात. “आशा लांबणीवर पडली असता अंत:करण कष्टी होते” (नीती १३:१२)....

Read More

Posted by on May 28, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवावर विश्वास                                  लेखक : जेरी ब्रिजेस  (१९२९-२०१६)

देवावर विश्वास लेखक : जेरी ब्रिजेस  (१९२९-२०१६)

विश्वसनीय देव देव हा विश्वसनीय आहे या सत्यावर देवावर विश्वास ठेवण्याचा विचार आधारलेला आहे. आतापर्यंत जी सत्ये आपण शिकलो त्यामध्ये आपण दृढ व्हायला हवे. आपली तो सातत्याने...

Read More

Posted by on May 21, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुझा हात तोडून टाकून दे                                   लेखक : जॉन ब्लूम

तुझा हात तोडून टाकून दे लेखक : जॉन ब्लूम

देवाच्या पवित्रतेची जाणीव गमावणे हे आध्यात्मिक दृष्टीने धोक्याच्या ठिकाणी असल्याचा इशारा आहे. बाहेरून सर्व काही व्यवस्थित  दिसत असेल: आपली कुटुंबे चांगली असतील. आपल्या...

Read More

Posted by on May 14, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

विश्वासी ख्रिस्ती उत्क्रांतीवादावर विश्वास ठेऊ शकतात का?              लेखक : ग्रेग अॅलीसन

विश्वासी ख्रिस्ती उत्क्रांतीवादावर विश्वास ठेऊ शकतात का? लेखक : ग्रेग अॅलीसन

उत्क्रांतिवाद हा शब्द आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा आहे. मी कॉलेजमध्ये असताना सायन्स शाखा निवडली होती व मी अभ्यास करत असलेला प्रत्येक विषय – बायॉलजी, बॉटनी, इकॉलजी,...

Read More

Posted by on May 7, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

सात वचनांमध्ये विवाहाची कहाणी                           लेखक : डेविड मॅथिस

सात वचनांमध्ये विवाहाची कहाणी लेखक : डेविड मॅथिस

नुकताच मी एका प्रगल्भ जोडीचा विवाह लावला. वधू आणि वर दोघांनीही तिशी ओलांडली होती. ते दोघेही विश्वासात आणि जीवनात स्थिर होते आणि आपण कशावर उभे आहोत ते त्यांना माहीत होते...

Read More

Posted by on Apr 30, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवावर विश्वास (मार्गदर्शनासाठी)                      लेखक : जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

देवावर विश्वास (मार्गदर्शनासाठी) लेखक : जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

रोजचा दिवस आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे कारण तो देवाने नेमला आहे. जर आपण जीवनाला कंटाळलेले असू तर काहीतरी चुकले आहे. देवाच्या संकल्पनेविषयी आपण गल्लत केली आहे. देवाची...

Read More