Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on Jul 22, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १४.                            १ योहान ३:२-३                 स्टीफन विल्यम्स

धडा १४.           १ योहान ३:२-३ स्टीफन विल्यम्स

    त्याच्याबरोबर, त्याच्यासारखे तुमच्या हे लक्षात आले आहे का, की एकमेकांसोबत वेळ घालवणाऱ्या व्यक्ती परस्परांसारख्याच दिसू लागतात? पति- पत्नी परस्परांसारखे दिसू लागतात,...

Read More

Posted by on Jul 15, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १३.                         १ योहान ३:१                   स्टीफन विल्यम्स

धडा १३.   १ योहान ३:१ स्टीफन विल्यम्स

 देवाची आपल्यासाठी अद्भुत प्रीती   परदेशी मालाविषयी कोणती गोष्ट आपल्याला भुरळ पाडते? जर्मनी किंवा ऑस्ट्रेलिया किंवा इंग्लंड अथवा अमेरिका येथे बनवलेल्या गोष्टींविषयी...

Read More

Posted by on Jul 8, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १२.                     १ योहान २:२८,२९                 स्टीफन विल्यम्स

धडा १२. १ योहान २:२८,२९ स्टीफन विल्यम्स

                                                                             त्याच्यामध्ये राहण्यात लज्जा नाही हा शास्त्रभाग वाचल्यावर ख्रिस्ती व्यक्तीच्या जीवनात...

Read More

Posted by on Jun 30, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ११.                    १ योहान २:२०,२१, २४-२७               स्टीफन विल्यम्स

धडा ११.   १ योहान २:२०,२१, २४-२७ स्टीफन विल्यम्स

                                                             ख्रिस्ती विरुद्ध ख्रिस्तविरोधी – भाग २ आपण पुष्कळदा “अभिषेक” किंवा “अभिषिक्त”...

Read More

Posted by on Jun 23, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १०.                    १ योहान २:१८-१९; २२-२३              स्टीफन विल्यम्स

धडा १०. १ योहान २:१८-१९; २२-२३ स्टीफन विल्यम्स

  ख्रिस्ती विरुद्ध ख्रिस्तविरोधी – भाग १ जेव्हा लोक मंडळीची सहभागिता सोडून जातात किंवा जात नाहीत तेव्हा बहुधा कोणती कारणे देतात? •           हे मुद्दे संदर्भासाठी...

Read More

Posted by on Jun 16, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ९.                         १ योहान २:१२-१७               स्टीफन विल्यम्स

धडा ९.    १ योहान २:१२-१७ स्टीफन विल्यम्स

  फरक तिसरा – देव आणि जग •           या जगात आपण उपयोगी पडावे अशी ज्या व्यक्तीची इच्छा असते ती व्यक्ती आपण प्रौढता धारण करावी अशी इच्छा करते. मग प्रौढता म्हणजे...

Read More
Page 1 of 3123