Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on दिसम्बर 2, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ३३.                       १ योहान ५:२०,२१               स्टीफन विल्यम्स

धडा ३३. १ योहान ५:२०,२१ स्टीफन विल्यम्स

                                                              स्वत:स मूर्तीपासून दूर राखा पुस्तकाचा समारोप करताना आपण काय ओळखायचे व कसे ओळखायचे याविषयी योहान तिसरे...

Read More

Posted by on नवम्बर 25, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ३३.                       १ योहान ५:२०,२१               स्टीफन विल्यम्स

धडा ३२. १ योहान ५:१९ स्टीफन विल्यम्स

                                                                     ख्रिस्ताच्या प्रीतीच्या खात्रीमुळे उपयोगी जीवनाला हेतू असणे का महत्त्वाचे आहे? वचन १९ योहानाचे...

Read More

Posted by on नवम्बर 18, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ३३.                       १ योहान ५:२०,२१               स्टीफन विल्यम्स

धडा ३१.   १ योहान ५: १८ स्टीफन विल्यम्स

                                                                पाप्यांसाठी आशा आपल्या पापामुळे आपण का भारावून टाकले जातो यावर चर्चा करा. पत्राचा समारोप करताना योहान जी...

Read More

Posted by on नवम्बर 11, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ३३.                       १ योहान ५:२०,२१               स्टीफन विल्यम्स

धडा ३०.   १ योहान ५:१६-१७ स्टीफन विल्यम्स

                                                                             प्रीती, धैर्य आणि प्रार्थना तुम्ही सात घातकी पापांविषयी ऐकले आहे का? क्षम्य व मरणाधीन...

Read More

Posted by on नवम्बर 4, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ३३.                       १ योहान ५:२०,२१               स्टीफन विल्यम्स

धडा २९. १ योहान ५ : १३-१५ स्टीफन विल्यम्स

                                                                                  खात्री आणि धैर्य ख्रिस्ती व्यक्तीच्या जीवनात, आत्मविश्वास ही हवीहवीशी वाटणारी बाब असते...

Read More

Posted by on अक्टूबर 28, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ३३.                       १ योहान ५:२०,२१               स्टीफन विल्यम्स

धडा २८. १ योहान ५: १०-१२ स्टीफन विल्यम्स

                                                                      पुत्रावर विश्वास ठेवणे हेच जीवन सत्याविषयी दोन प्रसिद्ध उदाहरणे आहेत. या रेखाटनांवरून आढळणाऱ्या...

Read More