Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on May 19, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ५. १ योहान १:८-९               खरे शुद्धीकरण                – स्टीफन विल्यम्स

धडा ५. १ योहान १:८-९    खरे शुद्धीकरण – स्टीफन विल्यम्स

  तुम्ही कधी लोकाशी (अविश्वासीयांशी देखील) पापाविषयी बोलला आहात का? लोकांच्या पापाविषयी काही चुकीच्या कोणत्या कल्पना आहेत? तुम्ही पापाची कशी व्याख्या कराल? •          ...

Read More

Posted by on May 12, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ४.  १ योहान १:५-७             खरी सहभागिता                   स्टीफन विल्यम्स

धडा ४.  १ योहान १:५-७    खरी सहभागिता स्टीफन विल्यम्स

  तुम्हाला अशा लोकांशी कधी बोलण्याचा प्रसंग आला का, जे फार मोठमोठे दावे करतात पण त्यांचे जीवन त्यांच्या दाव्यांना पुष्टी देणारे नसते? ▫         मला पोहायचे कसे ते माहीत...

Read More

Posted by on May 5, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ३.  १ योहान १:४                आनंदाची पूर्णता             – स्टीफन विल्यम्स

धडा ३.  १ योहान १:४ आनंदाची पूर्णता – स्टीफन विल्यम्स

  देवाला तुम्ही आनंदित राहायला हवे आहे की देवाला तुम्ही पवित्र राहायला हवे आहे? • अर्थात हा प्रश्न पेचात पाडणारा आहे पण चांगल्या कारणासाठी. आनंद व पावित्र्य ही दोन्ही...

Read More

Posted by on Apr 28, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २.  १ योहान १:२-३          जिवंत सहभागिता                   – स्टीफन विल्यम्स

धडा २.  १ योहान १:२-३ जिवंत सहभागिता – स्टीफन विल्यम्स

  शुभवर्तमानाचा उद्देश काय आहे? ▫         तारण, क्षमा, सार्वकालिक जीवन, देवाचे गौरव ▫         सहसा हीच उद्दिष्टे नजरेसमोर येतात आणि तीच सत्य व परस्पर संबंधित आहेत. पण...

Read More

Posted by on Apr 21, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १    पाहणे आणि विश्वास ठेवणे   योहान १:१                      – स्टीफन विल्यम्स

धडा १    पाहणे आणि विश्वास ठेवणे   योहान १:१   – स्टीफन विल्यम्स

  आपण देवाविषयी का शंका घेतो? (चर्चा करा) ▫   पाप, औदासीन्य, सहभागितेचा अभाव (इब्री ३:१२-१४). ▫   देवाच्या वचनाशी निगडित न राहणे. ▫   बायबलमधील संदर्भ न घेता अगदी...

Read More

Posted by on Apr 14, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

योहानाचे  १ ले पत्र : प्रस्तावना

योहानाचे  १ ले पत्र : प्रस्तावना

योहानाने लिहिलेल्या तीन पत्रांतील हे सर्वांत मोठे पत्र. मंडळी, स्थळ किंवा व्यक्तीचा नाम उल्लेख नसल्याने या पत्राला सर्वसाधारण पत्र म्हणतात. त्याला प्रस्तावना, अभिवादन...

Read More