Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on Oct 14, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

 धडा २६.                      १ योहान ५: १- ५                 स्टीफन विल्यम्स

 धडा २६.  १ योहान ५: १- ५ स्टीफन विल्यम्स

                                                                 विश्वास, प्रीती, आज्ञापालन आणि नवा जन्म “विश्वास ठेवणे” याचा अर्थ काय? आजच्या वापरानुसार...

Read More

Posted by on Oct 7, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २५.                     १ योहान ४: १७- २१                स्टीफन विल्यम्स

धडा २५. १ योहान ४: १७- २१ स्टीफन विल्यम्स

                                                                                      परिपूर्ण प्रीती ज्या अधिकाऱ्यांना आपण घाबरतो अशा काही व्यक्ती लक्षात आणा. त्यांना...

Read More

Posted by on Sep 30, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २४.                       १ योहान ४:१२-१६                स्टीफन विल्यम्स

धडा २४.   १ योहान ४:१२-१६ स्टीफन विल्यम्स

                                                                          देवाचा पुरावा देव अदृश्य आहे. अदृश्य देवाची ओळख कशी होऊ शकेल? जुन्या करारात मानवी वेश धारण...

Read More

Posted by on Sep 23, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २३.                        १ योहान ४:७-११                स्टीफन विल्यम्स

धडा २३. १ योहान ४:७-११ स्टीफन विल्यम्स

                                                                                     प्रीती म्हणजे सुवार्ता मोठमोठ्या गोष्टीची केलेली नक्कल आपण नेहमीच स्वीकारतो....

Read More

Posted by on Sep 16, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २२.                         १ योहान ४: ४-६              स्टीफन विल्यम्स

धडा २२.   १ योहान ४: ४-६ स्टीफन विल्यम्स

  तुमचे आध्यात्मिक अन्न – कोण खात आहे? प्रत्येक पावसाळ्यात आपल्याला कॉलरा, कावीळ अशा त्या मोसमातील रोगांचा इशारा दिला जातो आणि सतर्क लोक लगेच त्याबाबत प्रतिबंधक...

Read More

Posted by on Sep 9, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २१.                       १ योहान ४:१-३                  स्टीफन विल्यम्स

धडा २१.  १ योहान ४:१-३ स्टीफन विल्यम्स

तुमचे आध्यात्मिक अन्न कोण बनवत आहे? हल्ली चौरस आहाराकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाते. पूर्वी लोक म्हणायचे “ते स्वादिष्ट असेल, मोठ्या कंपनीचे असेल तर चांगले असलेच...

Read More